Zarzetzky József pesti gyufagyárai

Lábjegyzetek

1 I. sz. Fővárosi Levéltár. Intimata a. n. 12104. A szeptember 29-én keltezett felsorolás 11 személyt említ, számuk egy hónappal később emelkedett 12-re. — Mérey Gyula, Magyar iparfejlődés. 1790-1848. (Bp. 1951) 297.

2 F. L. Int. a. n. 12104.

3 Szathmáry László, A gyufa története a XIX. sz. végéig. (Bp. 1935.) 31. — Vajdafy Aladár, A gyufa. (Bp. 1940) 298.

4 Hajnal Album. 1864. 30.

5 Mérey Gyula, i. m. 181.

6 F. L. Rel. a. n. 6113.

7 Uo.

8 Uo.

9 Uo.

10 A 3 Bárány utca a hasonló nevű kocsmától vette nevét és a mai Rudas László utcának a körúttól a Bajcsy Zsilinszky útig terjedő része volt. A hetvenes években csatolták a Podmaniczky utcához.

11 F. L. Telekátírási jkv. 1839-1844. — Rel. a. n. 6113.

12 F. L. Rel. a. n. 6113.

13 Frecskay János, Találmányok könyve. (Bp. 1877) 267.

14 Vajdafy Aladár, i. m. 297.

15 Uo. — Pál A., A tűzgyújtás és a gyufa fejlődéstörténete. Magyar Technika, (1948. szeptember.)

16 Lósy-Schmidt Ede, A foszforos gyújtók. (Bp. 1935) 4. — Pál A. szerint akkor a foszfor ára azonos súlymennyiségű arannyal volt egyenlő.

17 Athenaeum. (1840) 656. Közli néhány cikkének árát is összevetve a bécsi árakkal.

18 Pál A., i. m.

19 F. L. Rel. a. n. 6113.

20 Uo.

21 F. L. Int. a. n. 12104.

22 F. L. Rel. a. n. 6113.

23 Illyefalvi J., Pest és Buda polgárjogot nyert lakosai. (1836-1848.)

24 F. L. Telekátírási jkv. 1845-1848.

25 F. L. Rel. a. n. 6113. — Országos Levéltár. Htt. Dep. Comm. 1846-18-71.

26 F. L. Rel. a. n. 6113.

27 Uo. — O. L. Htt. Dep. Comm. 1846-18-71.

28 Schönwald Hermann Irinyi János társa volt 1844-ig.

29 F. L. Int. a. n. 12104.

30 Uo. — A 11 gyufagyáros a következő: Wagner Ferenc, Kohn György, Nirschy Rozália, Zarzetzky József, Dósy (Dozse) János, Reis József, Schönwald Hermann, Zucker N. (?)‚ Braun Salamon, Amtmann Ferenc és Rosenfeld Salamon. Hat gyár a Terézvárosban volt, három a Józsefvárosban, egy a Lipót- és egy a Belvárosban. A tizenkettedik gyár Oroszkövy Ferencé, szintén a Lipótvárosban volt.

31 F. L. Telekátírási jkv. 1849-1852.

32 Az ötvenes évek legnagyobb fővárosi gyárában, Schuller Ferenc üzemében 200 munkás dolgozott. Futó Mihály, A magyar gyáripar története. (Bp. 1944) 307.

33 F. L. Szépítő Bizottság 18077. (1857), és 19799. (1860). — Tanácsi jkv. Pest. VI. 191/857.

34 F. L. Telekátírási jkv. 1853—1859.

35 Az eredeti 1871-es térkép alapján a Váci út és a mai Dagály utca sarkán feltüntetett nagyobb területet tarthatjuk a gyár helyének. Ennek felel meg a forrásokban szereplő 25-ös szám és az 1439-es helyrajzi szám, valamint közvetlen a telek mögött, a telek és a Duna-part közötti Vizafogó rész 6, 7, 8, 9-es számú telkei. Azt a feltevést tehát, amely a mai Láng-gépgyár helyére teszi a gyufagyárat, nem tudjuk bizonyítékokkal alátámasztani. (Iparos Újság 1929. I. 27.)

36 VÚ 1863. 40.

37 Fővárosi Lapok, 1865. 81.

38 F. L. Tanácsi jkv. Pest. X. 310/858.

39 Uo.

40 Vajdafy Aladár, i. im. 298.

41 Pál A., i. m.

42 Uo.

43 F. L. Tanácsi iratok. 1865. VIII. 17/858.

44 Uo. 1860. X. 310/858.

45 Uo.

46 Uo.

47 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1870-75. évi jelentése. 228.

48 Uo.

49 F. L. Tanácsi iratok. Pest. X. 310/858.

50 Uo.

51 Uo.

52 Emich Gusztáv, Magyar- és Erdélyországi Nagy Képes Naptár. 1860. Szerk. Vahot Imre

53 Vahot Imre, Az 1862-i londoni világkiállítás emlékkönyve. (Pest. 1863) 119.

54 VÚ. 1863. 40.

55 F. L. Tanácsi iratok. Pest. X. 310/858. Az 1864. július 2-án felvett jegyzőkönyv szerint 700-on felül volt, 1865. január 11-én pedig 800.

56 F. L. Tanácsi iratok. Pest. X. 310/858. 1863. május 12-én kelt beadványában Zarzetzky 1000 munkást említ. — Fővárosi Lapok, 1865. 81. — VÚ. 1863. 40.

57 Pál A. közlése szerint hat ilyen kép készült hazánk gyufagyáraiban.

58 Pál A., i. m.

59 Fővárosi Lapok, 1867. 140.

60 Delabar, G., Die Pariser Weltausstellung. 1867. (St. Gallen 1869.) 168.

61 Iparos Újság. 1929. I. 27.

62 Magyarország a bécsi 1873-i közkiállításon. (Bp. 1873) 61-62.

63 Frecskay János, i. m. 287.

64 Sándor Vilmos, Nagyipari fejlődés Magyarországon. 1867-1900. (Bp. 1954) 40.

65 F. L. Tanácsi iratok 1869. II. 161.

66 Uo. 1870. VI. 20.

67 Uo.

68 F. L. Tanácsi iratok. 1870. III. 228.

69 F. L. Tanácsi iratok. X. 2574. 1872.

70 F. L. Rel. a. n. 6113.

71 VÚ. 1863. 40.

72 Sándor Vilmos, i. m. 272. Számos példát sorol fel ennek bizonyítására.

73 Ellenőr. 1872. XII. 4. — Pester Lloyd Abendblatt. 1872. XII. 4. Sándor V., im. 276.

74 F. L. Tanácsi iratok. 1876. 36457. III.

75 Uo. 1880. III. 33802.

76 Uo. 1871. III. 252.

77 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1870-75. évi jelentése. 228

78 Az üzem a 3 Bárány utcai gyárhoz közel, a Gyár utca ás Lovag utca sarkán volt.

79 Szabóky Adolf, Budapest iparosai 1877-ben. (Bp. 1877) XIII.

80 Cégbíróság irattára.