Vasárnapi Lapok – Szépirodalmi képes hetilap, I. évfolyam, 13. szám, Budapest, 1897. június 27. 219. oldal

 

Neubauer Károly és Fia czég győri gyufagyárának rövid leírása — fejlődése és jelenlegi állapota a következő:

Alapította Neubauer Károly 1852-ben, mikor a gyufa nálunk még csak luxusszámba ment és többnyire kovakő segélyével, a jobbmódúaknál pedig külföldről beszállított, nagyon kezdetleges gyufák segélyével lehetett tüzet éleszteni.
A gyártás kezdetben nagyon nehézkes volt, a mennyiben a chemiai anyagok bánásmódját, azoknak mikénti feldolgozását nem tudták praktikusan alkalmazni. — Kézzel lett a fasodrony gyalulása, a fejek bemártása és a kész árú csomagolása végezve.
Idővel ezen czikk óriási consumczikké változott, mikor is szakemberek prakticus berendezés előállításán fáradoztak.
A 70-es években már gépek segélyével készítették részben a gyufát, melynek jelenlegi előállítása a képzelhető legszebb és leggyorsabb gyártás a tömegczikkek között.
Fenti gyár jelenleg 140 munkást foglalkoztat, dolgozik körülbelül 80 géppel, melyeket egy 30 lóerejű gőzgép mozgat.
Napi gyártási képesség 15 millió szál gyufa, 200.000 doboz különféle fajtákban; készít: kéngyufákat különféle vegyíték szerint és különféle színekben. Rózsa szalon-gyufát (kakas védjegy), svédgyufát, bengál, szélgyufát és különféle szalongyufákat, körülbelül 50-féle fajtában.
Szállít az ország minden részébe, azonkívül Alsó- és Felső-Austria és Stájerországba, Boszniába és a megszállott tartományokba (Herczegovina). Évi gyártása 200.000 forint értékű.

Főbb nyersanyaga és quantuma azoknak körülbelül egy esztendőben:
Fa: 1200 öl; fatörzsek dobozkészítésre 300 m3
Kén: 10 kocsirakomány.
Szalmapapír: 10 kocsirakomány.
Paraffin, stearin és egyéb zsíranyagok 10.000 kg.
Menige: 5000 kg.
Phosphor: 3000 kg.
Enyv és egyéb kötőanyag: 10.000 kg.
Clomfehér: 8000 kg.
Vignetták, nyomtatványok: 5.000 forint értékben.
Ládadeszka: 10 kocsirakomány.

Azonkívül számtalan nyersanyagot, anilinfestéket és különféle chemiai vegyületeket.
Számtalan kiállításon első érmekkel lett kitüntetve.
1860-ban foglalkoztatott 10 munkást,
1870-ben foglalkoztatott 30 munkást,
1880-ban foglalkoztatott 80 munkást,
1890-ben foglalkoztatott 100 munkást,
1897-ben foglalkoztatott 140-150 munkást.
Jelenlegi vezetője Neubauer Izidor.

NEUBAUER KÁROLY ÉS FIA GYUFAGYÁRA

A gyártás menete dióhéjban a következő:
I. Dobozgyártás.
II. Gyufaszálak készítése.
III. Chemiai műveletek, a gyúanyag előállítása.
IV. A gyufaszálaknak segédgépekbe való osztályozása és berakása.
V. A gyufaszálak bevonása paraffin- avagy kén-burokkal.
VI. A gyufaszálak bemártása, fejezése.
VII. A gyufaszálak szárítása és a segédgépekből való eltávolítása.
VIII. Csomagolás és a dobozok tömése.

NEUBAUER KÁROLY ÉS FIA GYUFAGYÁRA

A dobozokat vékony faszilánkokból állítják elő, melyek egy hámozó gép segélyével egy fatörzsből mint faszalag lehámoztatik, ezen faszalag egy darabban lesz lehámozva és mint ilyen faszalag az osztógép segélyével egyenlő darabokra vágatik.
Ezen faszilánkok, melyek különféle nagyságban készíttetnek — gépek segélyével összehajtatnak és vignettával behúzatnak. — Szárítják és beraktározzák.
Kénes gyufáknál a papírhüvelyeket gépek segélyével készítik és szintén szárítják és beraktározzák.
Egy rendes menetű gyárnak kell, hogy a munka fennakadást ne szenvedjen, 5-6 millió kész doboz.
A gyufaszálakat csomónélküli fából körfűrészekkel egyenlő részekre metszik és azután gépek segélyével gyufaszálakra    vagdalják. — Ezen gyufaszálakat ugyancsak gépek segélyével tisztítják és rendezik.
A további folyamatban a gyufaszálakat egy rendező gép segélyével rámákba rakják, bepréselik, beparaffinozzák (zsíranyag) és egy további géppel bemártják (fejet kap).
Ezen rámákban a gyufáknak már feje van és szárítás czéljából szárítókamrákba rakják. 2-3 óra alatt a gyufa teljesen száraz, mikor is a kirázógép segélyével a rámákból már a kész gyufát rendezetten kiszedik.
Most dobozokba rakják és a fajták szerint különféleképpen ellátott vignettákkal becsomagolják.

RÉSZLET A NEUBAUER KÁROLY ÉS FIA GYUFAGYÁRÁBÓL