Match Label News, 1971. februári számában angol nyelven megjelent cikk fordítása

(2147-2151. oldal)
Írta: F. J. Mrazik

 

Egy régi gyufacímkéket tartalmazó albumot lapozgatva hirtelen rájöttem, hogy a kedvenceim közül néhány már 75 éves. (megj.: a cikk 1971-ben jelent meg). A címkék, mint bejegyzett védjegyek, 1897-ben lettek fölvéve a Magyar Központi Védjegy Nyilvántartásba, de a papír gyufásdoboz szabadalma - Paper Vestas D.R.P. 88020 - 1895-re tekint vissza. Ez az évforduló késztet arra, hogy információkat osszak meg ezekről a csodálatos gyufásdoboz címkékről, az osztrák-magyar papír gyufásdobozokról. Ugyanakkor néhány szót ejtenék az Osztrák-Magyar Monarchia címkéinek osztályozásáról is.

Általában a szakembernek nem okoz problémát beazonosítani, és egy osztrák-magyar gyufagyárhoz hozzárendelni ezeket a címkéket, de csak kevés gyűjtőnek van hozzáférhetősége az ilyen szakismeretekhez. 1832 és 1918 között az osztrák-magyar területeken kb. 300 gyártónál készítettek gyufát, ez az egyik oka annak, amiért szükség van egy osztályozási rendszerre.

Az első logikai osztály a földrajzi megoszlás: az Osztrák Császári Korona tartományai, illetve a Magyar Királyi Korona vármegyéi alapján. Ehhez a munkához feltétlenül szükségünk lesz egy 1918 előtti atlaszra és egy enciklopédiára is.

A következő osztályozás az választás dolga. Egyesek alfabetikus sorrendben szeretik sorba tenni a gyártási helyet, figyelembe véve, melyik tartományon belül, vagy melyik határvidékhez közel gyártották a címkét, míg mások a gyártók alapján teszik őket sorba. Mindkét módszer helyes, feltéve, hogy figyelembe veszik az új határvonalakat, amelyek a politikai változásoknak köszönhetők.

Időnként egy városon belül tanácsos a gyártókat alfabetikus sorrendbe tenni. Ez különösen igaz Budapest esetében, ahol kb. 50 gyártó és gyufakereskedő gyártott és címkézett gyufákat 1834 és 1918 között.

Végül, ha már kellő információ birtokában vagyunk, minden egyes gyártó címkéit időrendi sorrendbe kell tenni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor tegyük őket alfabetikus sorrendbe, vagy csoportosítsuk őket téma szerint.

Mindez talán bonyolult feladatnak tűnhet, de akkor is megéri, hiszen ezek a szép régi címkék rengeteg boldog órát okoznak a szerencsés tulajdonosuknak.

Az osztrák-magyar papír gyufásdobozok (Paper Vestas) Lajtaszentmiklósról, egy magyar városból származnak, vagy ahogy németül hívják, Neudörfl-ból. Ezek a gyufásdoboz címkék kétségkívül magyarok, mivel a város a Magyar Királyi Korona alá tartozott. Lajtaszentmiklós, a Lajta folyó mentén található, a Rozália-hegység lábánál, a régi Sopron vármegyében, Nagymarton közigazgatási területén. Az 1910-es népszámlálás szerint a város lakossága 2460 magyar és német lakosból állt.

Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy a múlt század második felében (megj.: XIX. sz.) számos gyufagyár működött Lajtaszentmiklóson. A várost fenyőerdők övezték, ami ennek az iparnak az alapját szolgálta.

J. KNURA-nak kis vállalkozása volt, és ha a címkéi közül léteznek is egyáltalán, azok rendkívül ritkának számítanak (1. ábra).

Max POCK-nak volt egy gyára Bécsújhelyen, Ausztriában, de volt egy gyára Lajtaszentmiklóson is, Magyarországon. Néhány bizonytalanság jelentkezik ezen címkék esetében (2-9. ábra), de a gyűjtők ismernek hasonló eseteket. Erre példa a Buzbrothers vagy F.P. Hamberger, akiknek Ausztriában és Németországon egyaránt volt gyáruk. A fotó az Osztrák Szabadalom Nyilvántartásból 1886-ból jól példázza a Vörös Kereszt címkét, melyet Max Pock használt (10. ábra).

FRÖHLICH egy másik lajtaszentmiklósi gyufagyártó, de 1895 előtt társult HERZFELDER-rel. A két partner Herzfelder és Fröhlich, (H&F) különböző osztrák-magyar papír gyufásdobozokat gyártottak 1895 és 1897 között. Az egyik legszebb példányon egy huszárt láthatunk fáklyával (11 a, 11 b, 12. ábra). A feketén kívül fehér alapon pirosban és zöldben nyomták, a magyar nemzeti színekben. A hátoldalon magyarul ez olvasható: a Lajtaszentmiklósi Gyufagyár Paper Vestas (13. ábra).

A német változaton egy harlekin látható, az angol piacra pedig a "H&F" kezdőbetűs került, a "Made in Austria" felirattal (18-21b ábra). A gyönyörű széles címkék a családi gyufákhoz is ebből az időszakból származnak (22. ábra). Ezen címkék színe: fehér papíron piros, sárga és fekete.

A "H & F Paper Vestas" további változatai is léteznek különböző méretekben és színekben (23-32. ábrák). Egy érdekes reklámcímkén ez olvasható: "Julius Hochschopf General Store, Wien, XII, Murlingengasse 42". Sárga papírra, fekete és piros színben nyomtatták (33. ábra). A 32. ábrán szintén reklámcímke van. Az "Erster Wiener Consumverein" használta.

Ritkán használták a duális monarchia mindkét nevét a gyufásdoboz címkéken. Eltekintve az osztrák-magyar papír gyufásdobozoktól (Paper Vestas), és a 31. ábrán bemutatott címkétől, jónéhány Adam Reisner címke van, mint pl. az "Eagle", a "Made in Austro-Hungary" címke, vagy egy régi reklámcímke Franz Flasch számára nyomtatva "Made in Essek, Austro-Hungary". Egy másik címke: "M. Meisner's Sohn of Triesch, Moravia. Ez hasonló dizájnt mutat, mint a 23-32. ábrán bemutatott címkék, de a neve "Wiewax Vestas", Made in Austria-Hungary.

Az elmúlt 70 évben, két világháború is sújtotta azt a vidéket, ahol az osztrák-magyar papír gyufásdobozokat (Paper Vestas) gyártották. Az a néhány példány ami megmaradt, a szerencsésebb külföldi gyűjteményekben volt megtalálható. Ezek az esetek nagy részében kivágott példányok, nagyon kicsi annak az esélye, hogy kivágatlan példányokkal találkozzunk. Bárhogy is, ezek a legdédelgetettebb részek egy valódi gyűjteményben.

Végül, de nem utolsó sorban, szeretném kifejezni őszinte köszönetemet a sok barátomnak, akik segítettek összeállítani ezt a cikket.

F.J. Mrazik

A kirakós játék itt egy "alphametic" azaz betű-szám rejtvény, ahol minden egyes betűt egy számjeggyel kell behelyettesíteni.

Mi az értéke ennek a gyufának?

GOOD
WAX
MATCH

(Megfejtés: MATCH=10253)

Match Label News_1971-02_2147

Match Label News_1971-02_2151