Lábjegyzetek


Tartalom

Gabnay Ferencz
Pallas Nagy Lexikona
Pap Miklós
STAB
Veszprémi György


 

Gabnay Ferencz

Hathalmi Gabnay Ferencz, erdész, (született 1860. március 9., meghalt 1915. augusztus 10.)
Budapesten és Selmecbányán tanult, azután fokozatosan haladt az erdészi pályán, 1898-ban a budapesti faraktár gondnokság vezetője és főerdőmérnök lett. Számos erdészeti, néprajzi, turisztikai és természetrajzi szak- és népszerűsítő tanulmánya, ismertetése jelent meg a magyar és német természetrajzi, szépirodalmi folyóiratokban és hírlapokban. A magyarországi gyermekjáték-kincs egyik neves gyűjtője volt.
Cikk: A gyufagyártás

 

Pallas Nagy Lexikona

A Pallas Nagy Lexikona az első önálló, nem fordításon alapuló magyar nagylexikon. A Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. adta ki 1893 és 1897 között 16 kötetben, amelyet 1900-ban két pótkötettel egészítettek ki. A kor szinte egész magyar tudományosságát reprezentálta a több mint 300 fős szerzői gárda. A mintegy 150.000 szócikkben sikerült összefoglalni a korabeli tudomány színvonalán az ismeretek összességét. A Pallast 1911-ben megveszi a Révai Testvérek Rt., majd némileg átdolgozva és kiegészítve sajátjaként, mint a Révai Nagy Lexikonát adta ki 1911 és 1935 között.
Cikk: Gyújtó

 

Pap Miklós

Pap Miklós (Diósgyőr, 1912. július 21. – Budapest, 2010. december 28.) tanár, helytörténész, kiállítás szervező, múzeum vezető, Tokaj város díszpolgára (1987).

 

STAB

STAB - Svenska Tändsticks Aktiebolaget - Ivar Kreuger által 1917-ben alapított svéd gyufaipari részvénytársaság. Nemzeti gyufagyártási monopóliumok megszerzésével 1926-ban a világ legnagyobb gyufagyártó társasága lett. 

 

Veszprémi György

Veszprémi György (1920-2000) gépésztechnikus, helytörténész, a győri honismereti mozgalom egyik meghatározó személyisége volt.
Cikk: Győri Gyufagyár (1867-1929)