Szolnok

Szolnokon gyufagyárat Neubauer Mór alapított 1863-ban. A századfordulón Husz Mór vezette a gyufagyárat, amely kis mennyiségben - helyi és környékbeli szükségletre - termelt gyufát. Kis üzemnek számított, még a századforduló után is az egyik legkisebb, csupán kénes gyújtót gyártó üzem maradt.
A gyár 1907-ben 250.000 K alaptőkével részvénytársasággá alakult - Első Szolnoki Gyufagyár Rt. néven. A gyár nem bírta a versenyt a többi gyárral, ezért 1913-ban az Rt. alaptőkéjét 25.000 K-ra leszállították. A következő éveket is veszteséggel zárta a gyár (1914., 1915.).